Category: Architecture & Design

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Architecture & Design

Изготвяне на инвестиционен проект За услугата: Условията и реда за изготвяне на инвестиционният проект са указани в Закона за Устройство на Територията. Съдържанието на инвестиционният проект е подробно описано в Наредба №4/21.05.2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.Инвестиционният проект може да бъде разработван в отделни фази и/или комбинация от тях: 1.  Идеен проект; 2. Технически проект; 3. Работен проект; ….  Read More

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Architecture & Design

Технически паспорт Представяне: Ви Ди Ес  ЕООД изготвя „Технически паспорт“, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация. Техническият паспорт съдържа пълна техническа ….  Read More

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ

Architecture & Design

Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали и конструкция. Какво предлагаме: Ние разполагаме с всичко необходимо за прецизно и качественото изпълнение на услугата, както квалифицирани специалисти с дългогодишна практика (архитект, инженер-конструктор и геодезист), така и модерни и прецизни ….  Read More