АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ

Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали и конструкция.

Какво предлагаме:

Ние разполагаме с всичко необходимо за прецизно и качественото изпълнение на услугата, както квалифицирани специалисти с дългогодишна практика (архитект, инженер-конструктор и геодезист), така и модерни и прецизни лазерни измерителни уреди и инструменти, различни програмни продукти и софтуер за изготвяне  на:

Подложка, върху която архитектът разработва инвестиционен проект;

Проект за преустройство, вкл. проект за разделяне или промяна на предназначението;

Интериорни проекти;

Допълнителна Техническата документация на даден обект;

Екзекутивни чертежи при допуснати  грешки или когато са нужни изменения по проекта;

Удостоверение за търпимост – за постройки, изградени преди 1987 г., за които липсват строителни книжа;

Узаконяване на сгради и обекти – без документи, но отговарящи на изискванията за строителство към момента на строежа;

Документи необходими за всички видове сделки с недвижима собственост вкл. покупко-продажба, отдаване под наем, делба;

Основни дейности:

Първоначално събиране на информация;

Обработка и подготвяне на точна подложка;

Повторно заснемане с потвърждаване на ключови елементи и допълване до подробна информация;

Пълно изчертаване и подготвяне на документацията.

Срок:

В зависимост на необходимите дейности по Архитектурното заснемане, след оглед на обекта от архитект-проектант, могат да се определят сроковете за изпълнение.

Цени:

Цената на Архитектурно заснемане зависи от сложността на обекта  и неговото РЗП .